Paříž

 Paříž, hlavní město Francie, má přes dva miliony obyvatel a rozlohu 1200 čtverečních kilometrů. Včetně předměstí a satelitních měst tvoří tzv. Velkou Paříž – sídelní aglomeraci o přibližně dvanácti milionech obyvatel. 

 První nálezy osídlení v oblasti Paříže jsou datovány už z období kolem r. 4500 př. n. l. V Paříži můžete obdivovat památky snad všech architektonických slohů. Vedle historických staveb stojí výtvory moderní architektury.
 
  
Těmi nejznámějšími moderními stavbami je Eiffelova věž, Louvre se skleněnými pyramidami před vchodem a supermoderní čtvrť La Défense, plná supermoderních budov a mrakodrapů. V této čtvrti se také nachází nejznámější moderní stavba Paříže – Grande Arche z roku 1989, vybudovaná k 200. výročí Francouzské revoluce. Další výraznou moderní stavbou je rovněž Pompidouovo centrum přímo v jádru města, které slouží jako muzeum a kulturní centrum. 

 Už z letmého pohledu na mapu města je očividné, že řeka Seina dělí Paříž na dvě části: rive gauche – levý břeh a rive droite – pravý břeh. Paříž je rozčleněna na dvacet arrondissementů – městských obvodů, jenž mají poměrně velkou výpovědní hodnotu o původu a postavení svých obyvatel. Každý arrondisement se ještě dělí na čtyři části, které mohou být buď beaux quartiers – dobrou čtvrtí, nebo méně dobrou. 

 KULTURA KAM SE PODÍVÁTE 

 Ať už je čtvrť jakákoliv, každá z nich přestavuje svět sám o sobě, žijícím vlastním specifickým životem. Jsou to mikrosvěty s vlastními trafikami, tržištěm, bistry, pekárnami, bary a kavárnami, které sloužící jako hlavní komunikační centra. Před každou kavárnou jsou postavené stoly a židle a pokud to počasí dovoluje, provozují Pařížané svojí nejoblíbenější činnost tzv. faire les terrasses, tedy sedět, dívat se, popíjet, jíst a klábosit. 

 Paříž získala ne nadarmo pověst nejzajímavějšího, nejkulturnějšího a nejromantičtějšího města na světě. Paříž je také nazývána městem snů a od nepaměti byla útočištěm nejrůznějších umělců, spisovatelů, myslitelů a vědců. Paříž – to je město, které dýchá historií a současně pulzuje a nikdy nespí. Toto město nabízí opravdu široké možnosti zábavy – nachází se zde desítky muzeí, galerií a divadel, překrásné parky, úžasné obchody, útulné kavárny, luxusní restaurace, stylové noční kluby a bary a plno dalších atrakcí, že nebudete vědět, kam zamířit dřív.